BULETIN 2007

Gotong-royong telah diadakan pada hari sabtu 30 Jun 2007

 

 

 

 

 

PENINGKATAN PELAJAR

Berikut merupakan bilangan pelajar yang meningkat setiap tahun

TINGKATAN / TAHUN
TINGKATAN 1
TINGKATAN 2
TINGKATAN 3
TINGKATAN 4
TINGKATAN 5
2003
7
2
-
-
-
2004
7
7
2
-
-
2005
9
7
7
3
-
2006
10
9
7
7
3
2007
12
10
9
7
7

 

 

     

    Pelajar pada tahun 2003

Pelajar pada tahun 2007