BUDAYA KERJA SEKOLAH

 

 1.Memahami dan menghayati :-

  • Falsafah Pendidikan Negara
  • Falsafah, Matlamat

2.Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, jabatan dan Kementerian Pendidikan setiap masa

3.Mementingkan mutu dan kesan pendidikan

4.Menentukan objektif(setiap tugas)

5.Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan

6.Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah

7.Mengamalkan perkhidmatan penyayang

8.Kepimpinan melalui teladan

9.Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil

10.Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri

11.Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran

12.Kerja adalah ibadah