MISI SEKOLAH

Melaksanakan Amanah Dengan Rasa Tanggungjawab Dan Kesungguhan Menerusi Kegiatan Kokurikulum Dan Kokurikulum Yang Terancang Ke Arah Melahirkan Pelajar Cemerlang Dan Akhlak.

 
VISI SEKOLAH

Melahirkan Pelajar Cemerlang Berteraskan Ilmu Pengetahuan Dan Akhlak Mulia Melalui Amalan Dan Iman Yang Kukuh.