UNIT 3:SKALA DAN JARAK

 

 

KATA KUNCI

 

Skala ialah nisbah di antara jarak yang dilukis pada peta dengan jarak sebenar dipermukaan bumi. 

 

Skala lurus merupakan skala yang dilukis pada satu garisan yang dipecahkan kepada unit yang sama jaraknya.

 

Jarak adalah ukuran jauh antara satu tempat dengan tempat yang lain.

 

Jarak ialah ukuran panjang di antara dua tempat.

                  

Jarak yang dinyatakan dalam unit kilometer dipanggil jarak mutlak

   

Jarak yang dinyatakan berdasarkan kos dan masa disebut jarak relatif.

 

Jarak lurus di atas peta dapat diukur dengan menggunakan pembaris, jangka tolok dan jalur kertas

 

 

Tujuan Skala

 

Untuk mengecil atau membesarkan peta atau pelan memudahkan pengiraan jarak sebenar